Sunday, March 21, 2010

Peranan Kita dalam Menetapkan Matlamat bagi Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran (Learning Outcome 6)

Peranan masyarakat dalam membantu kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran amatlah diperlukan dalam membantu mereka menetapkan matlamat. Antara perkara yang boleh dititik beratkan dalam membantu kanak-kanak ini menetapkan matlamat adalah:

1) tanya mereka tenang impian dan harapan
2) galakkan mereka untuk menetapkan matlamat bagi mencapai kehendak mereka itu
3) bantu mereka untuk bekerja menggunakan kekurangan mereka selari dengan tujuan untuk
mencapai matlamat
4) latih mereka untuk bersedia menghadapi kegagalan
5) latih mereka membina ketekunan
6) memberi ilham kepada kanak-kanak ini untuk mengatasi segala kekangan, kekurangan dan
seterusnya mencapai impian.

Sila klik di sini untuk Learning Outcome 6

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.